1. Basınç Müşürleri

    Basınç müşürleri en basit haliye önceden belirlenmiş bir seviye için , soğutma sistemindeki basınç değişikliğini tespit etmeye yarayan ve bu tespite göre elektrik kontağını açan yada kapayan cihazdır.

    Wang R&ace basınç müşürleri bu tip durumlarda sistemi açıp , kapayarak sistemde doğabilecek hasarların önüne geçer.